KeyCar BE - Best online car offer DISCLAIMER  |  FAQ  |  SITEMAP     
KeyCar - Best online car offer
U bent hier: Home

Disclaimer & Privacy Policy


Het onderstaande is van toepassing op de website, en op de informatie die KeyCar uitwisselt met (potentiële) cliënten. Door de website te bezoeken, stemt u in met deze disclaimer.
Door onze informatie via andere media, zoals e-mail, papier, etc. te ontvangen, stemt u mutatis mutandis ook in met deze disclaimer, in het bijzonder voor wat offertes, contracten, bestellingen etc. betreft.


De informatie op deze website en in onze andere communicatievormen (e-mail, papier, etc.) is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat deze informatie die wordt meegedeeld en/of wordt uitgewisseld onvolledig of onjuist is of fouten bevat. Tevens moet de gebruiker van de website resp. de ontvanger van de informatie ervan bewust zijn dat de informatie wijzigingen kan ondergaan zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. KeyCar en zijn bestuurders, zaakvoerders, aangestelden en medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.
 Dit laatste geldt ook voor de meegedeelde of uitgewisselde informatie, ongeacht de wijze waarop informatie wordt gedeeld.
 De informatie op deze website en alle verdere informatie is immers gebaseerd op informatie van derden, onder meer leasingmaatschappijen en wagenmerken.

De volledige website www.keycar.be is het exclusieve eigendom van KeyCar BV. 
KeyCar geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden, onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

 

Persoonlijke gegevens die u eventueel aan KeyCar verstrekt zoals uw naam, aanspreektitel, contactgegevens, etc., worden opgenomen in de database van KeyCar. De door u verstrekte gegevens worden aangewend in het kader van onze dienstverlening, onder meer voor het uitwerken van voorstellen, de begeleiding bij de offertes en contracten en het communiceren van nieuwsberichten en aanbiedingen gerelateerd aan de activiteiten van KeyCar. Bijgevolg worden de door u verstrekte gegevens doorgegeven aan derden, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, leasemaatschappijen, kredietmaatschappijen en verzekeringsondernemingen. Door het verstrekken van persoonlijke gegevens aan keyCar verleent u toestemming om uw gegevens te gebruiken zoals hiervoor beschreven. 
Deze gegevens worden bewaard en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Zo kunt u uw gegevens kosteloos laten aanpassen of verwijderen, en kunt u zich verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden (bevragingen, nieuwsbrieven, etc.).

KeyCar 
en zijn bestuurders, zaakvoerders, aangestelden en medewerkers zijn geen verkopers of verdelers van wagens.
KeyCar en zijn bestuurders, zaakvoerders, aangestelden en medewerkers fungeren ook niet als rechtstreekse leasingmaatschappij
KeyCar en zijn bestuurders, zaakvoerders, aangestelden en medewerkers zijn in geen enkele zin te beschouwen als een leasemaatschappij. Wij werken samen met een aantal gereputeerde leasingmaatschappijen, om u interessante contracten vrijblijvend voor te kunnen stellen. 

Offertes, contracten, bestellingen, etc. worden steeds ter goedkeuring voorgelegd aan de (potentiële) cliënt-leasingnemer, en worden door de (potentiële) cliënt zelf onderschreven, niet rechtstreeks of onrechtstreeks door KeyCar.  KeuKeyCar vertegenwoordigt de cliënt op geen enkele wijze bij ondertekenen van documenten.

KeyCar beperkt zich tot het voorstellen van interessante aanbiedingen inzake operationele leasing (en renting) vanwege derden aan zijn cliënten. KeyCar is daarnaast contactpunt voor de cliënt voor vragen met betrekking tot zijn leasingcontract. 
De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid tot het aangaan van een leasecontract berust volledig bij de leasinggever/leasingmaatschappij resp. de (kandidaat-)leasingnemer.

De leasinggever/leasemaatschappij plaatst de bestelling voor de cliënt bij de door de cliënt aangeduide officiële dealer, waarbij KeyCar zich slechts beperkt tot het voorstellen van een mogelijke dealer indien de cliënt geen eigen voorkeur heeft voor een dealer. KeyCar plaatst geen bestelling voor de cliënt/leasingnemer.

De cliënt is volledig zelf verantwoordelijk voor controle van alle ontvangen informatie hetzij via deze website, hetzij via een ander medium (e-mail, papier, etc.), en dient KeyCar zo snel als mogelijk te signaleren dat zaken niet correct zijn of aanpassingen nodig zijn.  

KeyCar richt zich uitdrukkelijk en exclusief tot professionele cliënten. Alle informatie en documentatie is niet bestemd voor particulieren, of meer algemeen niet-professionele cliënten
.
Consumenten in de zin van het Wetboek Economisch Recht, in het bijzonder artikel I.1, 2° ("iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen") zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het doelpubliek van KeyCar.

We behouden ons het recht voor deze voorwaarden en bepalingen op elk gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden meteen bekend op deze pagina van www.keycar.be. Het voortgezet gebruik van onze website en diensten impliceert goedkeuring en aanvaarding van deze wijzigingen.

© KeyCar, 2016.
LEASE AUTO'S 90% AFTREK   
Bekijk de lease auto's hier >>
LEASE AUTO'S 80% AFTREK   
Bekijk de lease auto's hier >>
LEASE AUTO'S 75% AFTREK   
Bekijk de lease auto's hier >>
TOP 10
POPULAIRE AUTO'S
KeyCar Twitter account volgen
     
  OP DE HOOGTE BLIJVEN
VAN ONZE SUPERDEALS?
Schrijf u in voor alle aanbiedingen en nieuws !
 
Naam: E-mail:
Aanmelden voor nieuwsbrief

OF VOLG ONS OP:
 
WAAROM KEYCAR?

1 onafhankelijk adviseur
 
Gratis vergelijken met kopen!
 
 Unieke aanpak op uw maat
 
 Meer dan 10 jaar ervaring!
 
Beste online deals in BE & NL !

© 2017 KeyCar BV - E-mail: info@keycar.be -  Keycar België